transform

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zaproponowane przez H. Wróbla ujęcie konstrukcji siedząc na ławce i siedzącego na ławce w jedną klasę imiesłowowych równoważników zdania jest bardzo płodne. Stwarza bowiem możliwość wyodrębnienia jako zakresu terminu „równoważnik zdania” wszystkich regularnych transformów zdania, w których nie występuje forma osobowa czasownika. Pozwala to na klasyfikację derywatów odzdaniowych na obiekty następujące: 1. zdania pochodne (zawierające formę osobową czasownika), 2. równoważniki zdania — nie zawierające formy osobowej czasownika, ale tworzone według dających się jawnie (explicite) opisać reguł językowych, 3. oznajmienia — nie zawierające formy osobowej czasownika, ale tworzone nieregularnie, zależnie od składu leksykalnego, wiedzy uczestników dialogu, kontekstu i konsytuacji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Orzechowska, Alicja, Laskowski, Roman (red.) 1974. O predykacji. Materiały konferencji [...], Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.