transformacyjno-kreacyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Pożądane jest, by świat rozwijał się w kierunku pokojowego i partnerskiego współdziałania różnych narodów o odmiennych językach i kulturach. Nie powinno się to łączyć z zagładą narodowych (etnicznych) odrębności kulturowo-językowych. Kontakty międzynarodowe można kształtować na zasadzie transkulturowej komunikacji, w której dominuje strategia transformacyjno-kreacyjna...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mazur, Jan (red.) 1999. Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin : UMCS
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.