transformator-synonim

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) prostu na usunięciu ze zdania Z składnika x{. Transformacji takiej dokonuje się jednak zawsze mając na uwadze to, aby nie spowodowała ona istotnych zmian w semantyce zdania wyjściowego. Wobec tego konieczne będzie stosowanie transformatorów-synonimów. Taka procedura pozwoli na stwierdzenie, w których wypadkach (i na ile) istotne jest użycie wyrażeń w ogóle i po prostu. W tym celu skorzystałam z równoznaczników podanych w Słowniku języka, polskiego pod red. W. Doroszewskiego, w którym odpowiedni fragment hasła ogół brzmi następująco: „ogół [...] w ogóle w użyciu przysłówkowym 1. «ogółem, w całości, w sumie, ogólnie biorąc»: [...] fraz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Studia 1978. Studia nad składnią polszczyzny mówionej. Księga referatów konferencji poświęconej składni i metodologii badań języka mówionego (Lublin 6-9 X 1975), Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.