transgredientny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Gramatyka konfrontatywna zajmuje się opisem stosunków, jakie zachodzą pomiędzy S, która stanowi sformalizowanie materialne y, a samym y, dalej stosunków, które zachodzą pomiędzy y a fi, wreszcie pomiędzy fi i a. Opis stosunków jedno językowych, jak i porównanie tego rodzaju opisów, nazywamy opisem transgredientnym, jako przekraczającym dane płaszczyzny. Obok tego istnieje opis immanentny elementów na odpowiedniej płaszczyźnie. Opisu dokonujemy na podstawie stosunku jednego elementu do drugiego. Nie wychodzimy jednakże poza obręb danej płaszczyzny. Dokonane opisy porównu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Zabrocki, Ludwik 1980. U podstaw struktury i rozwoju języka. At the Foundation of Language Structure and Development, Warszawa ; Poznań : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.