transgresywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Model teoretyczny Plechanowa został dalej rozbudowany i uszczegółowiony przez W. M. Friczego, A. Łunaczarskiego i innych marksistów radzieckich, którzy sformułowali następujące prawa transgresywne rozwoju literatury84: I. Prawo jedności ekonomicznego, ideologicznego i poetyckiego stylu epoki; tak np. ekonomia merk anty list yczna, państwo absolutne, racjona...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SFil - Studia Filozoficzne (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.