transhistoryczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Są dwie rzeczy, których już nie tylko scholastycy, ale filozofowie w ogóle — z nielicznymi wyjątkami — nie zauważają. W każdym razie niedostateczną im poświęcają uwagę. Pierwsza rzecz to chrystianizm. Prawda, że ostatecznie jest on transempiryczny, „transhistoryczny”, „nadprzyrodzony”, a zatem niedostępny filozofii jako takiej. Ale jednocześnie prawdą jest, że ma on także swoją stronę doświadczalną i wobec tego daje się ująć w długi szereg sprawdzalnych zjawisk/ I ta jego historyczność, jego wpisanie w świat sprawia, że filozof nie może nie zająć się chrystianizmem bez narażenia się na zarzut dowolności czyli konkretnie pomijania znacznej części konkretnej historii i konkretnej współczesności. Ale...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.