transindywidualny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zbiorowa, a w każdym razie psychiczne życie zbiorowe. Tkwi ten pogląd implicite poniekąd także i w filozofii życia Diltheya, której konsekwencją jest uznawanie nie tylko indywidualnej struktury psychicznej, ale ponadindywidualnej, a więc struktury pewnych grup, narodów i epok. Najjaśniej opracował może zagadnienie sfery transindywidualnej od tej strony Hans Freyer w swojej Theorie des obiektiven Geistes (1923), oraz w swoich późniejszych pracach socjologicznych. Freyer wykształcił się i działa w Lipsku, gdzie uległ sugestiom Wundta, który w swojej psychologii etnicznej (Vólkerpsychologie) uznawał istnienie psychiki zbiorowej, ponadindywidualnej (Volksseele). Freyer...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Budzyk, Kazimierz (red.) 1946. Stylistyka teo­retyczna w Polsce, Warszawa : Książka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.