transinstytucyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Podział taki nie uwzględnia jednak inter- i jednocześnie transinstytucyjnego charakteru prasy. Ten bowiem interi transinstytucyjny charakter prasy wynika z ogółu jej różnorakich funkcji społecznych, wśród których możemy wyróżnić polityczną, gospodarczą, kulturalną i oświatową, a wreszcie i socjalną (w znaczeniu samoorganizacji i samokontroli postępowania członków grup)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Prasa 1978. Prasa Stronnictwa Demokratycznego. Tradycje i współczesność. Materiały z naukowej konferencji prasoznawczej zorganizowanej w 20-lecie Wydawnictwa „Epoka” i „Kuriera Polskiego”, Warszawa : Epoka
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.