transkoder

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na liczbę elementów pamięciowych i kombinacyjnych. Zaletą jego jest taka postać funkcji wyjściowych, że wzajemne przesunięcia w czasie między sygnałami na wejściach zx i z2 są pomijalnie małe i nie powodują"szkodliwych zjawisk. Otrzymane rozwiązanie układu transkodera liniowego kodu HDB-3 zostało zastosowane w przyrządzie „tester regeneratorów” (opracowanie Instytutu Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej) do badania regeneratorów dla systemu PCM-30/32...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Weiss, Peter 1967. Rozmowa trzech idących, przeł. S. Błaut, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.