tranzytywno-aktywny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jedynym problemem pozostającym do wyjaśnienia są te rzadkie wypadki endocentrycznych orzeczeń tranzytywnych („nieosobowego passivum“), w których możliwe jest użycie przedmiotu bliższego, mianowicie typ estur epityra 'je się „epityra“’. Ciekawe, że typ ten rozszerzył się w łacinie ludowej i jest dziś kontynuowany np. przez hiszpańskie orzeczenia endocentryczne tranzytywno-aktywne z zastępstwem dawnej formy passivum przez formę reflexivum: no se entiende esas palabras 'nie rozumie się tych słów’ w przeciwieństwie do no se entienden esas palabras 'nie są rozumiane te słowa’. Sądzę, że pojawienie się konstrukcji z „nieosobowym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.