trapezna

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) trapezna, ros. trapeza lub trapieznaja: 1 — w klasztorach ruskich refektarz — często wolno stojęca budowla z dużą salą jadalną, połączona z niewielką cerkiewką; 2 — przybudówka dostawiana do nawy cerkwi od strony zachodniej, trojegławije, trójkopulowe zwieńczenie cerkwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iljin, Michał 1976. Moskwa, przeł. I. Dulewiczowa, Warszawa : WAiF
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.