trivium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) wykładano nauki, szybko rozbiegła się po kraju. Stąd i wujowi a opiekunowi Kopernika kanonikowi Warmińskiemu Łukaszowi Watzelrod, szkoła ta nie mogła być nieznaną, zwłaszcza że w tera mieście w klasztorze Panien Benedyktynek były już i siostra pono i siostrzenica jego zakonnicami; prawie więc na pewno powiedzieć można, że nasz Kopernik po ukończeniu szkoły elementarnej Toruńskiej, zanim udał się na akademią Krakowską, przez wuja i opiekuna swego oddany został do szkoły w Chełmnie, w której w przedmiotach stanowiących tak zwane trivium i quadrivium, gruntownie mógł być usposobiony do słuchania nauk w najwyższej polskiej szkole w akademii- Krakowskiej. To nasze prawdopodobne przypuszczenie godzi się z słowami jednego z pierwszych biografów' Kopernika Gassendego, który mówi wyraźnie, że nasz Mikołaj zanim przybył do akademii Krakowskiej, już się był poduczył w domu grec1) Feria secunda ante nativitatem Beatae Virginis Mariae...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Polkowski, Ignacy 1873. Żywot Mikołaja Kopernika, wyd. 2, Gniezno : Druk. J. B. Langiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.