trockistowsko-szpiegowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) byłem pod wpływem poglądów etycznych poruszanych przez Silone”, oraz „wroga robota polegała na tym, że w swoich artykułach w niedwuznacznej formie krytykowałem politykę kulturalną w ZSRR i wypowiadałem się przeciwko wzorowaniu się na tej polityce w Polsce”. Ale kierownictwu śledztwa zależało na wydobyciu z Gecowa zeznań potwierdzających jego „trockistowsko-szpiegowskie” kontakty z Fieldami oraz informujących o rozgałęzieniach dywersyjnej siatki „trockisto wsko-nacjonalistycznej” w Polsce. Bito go nieustannie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Komar, Michał 1993. Prośba o dobrą śmierć, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.