trombocytokinetyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Objawowe małoplytkowości immunologiczne Immunotrombocytopenie objawowe stwierdzano w przebiegu przewlekłej białaczki limfatycznej, mięsaka limfatycznego, siatkowic, ziarnicy złośliwej, a także w małopłytkowościach towarzyszących niedokrwistościom autoimmunohemolitycznym oraz toczniowi rumieniowatemu (2, 22). Przypadki te wykazywały podobne wyniki trombocytokinetyki jak małopłytkowości samoistne: znaczne skrócenie czasu życia płytek i 2-8-krotny wzrost ich produkcji. Najbardziej prawdopodobny wydaje się immunologiczny patomechanizm powstania małopłytkowości w tych przypadkach...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.