trombocytopenia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) TRO.MBOPENIA [gr.], trombocytopenia [gr.], małopłytkowość, spadek liczby —*■ płytek krwi (trombocytówj we krwi obwodowej; jest następstwem uszkodzenia megakariocytów szpiku kostnego, z których powstają płytki krwi, i jedną z gł. przyczyn -*■ skazy krwotocz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.