trombokinaza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 12. Streszczenie.—W osoczu krwi są obecne: fibrynogen, sole wapienne rozpuszczalne i przedferment włóknikowy; w składnikach komórkowych krwi są obecne: trombokinaza i ewent. substancja cytoplastyczna. Po wypuszczeniu krwi z naczyń komórki skutkiem najmniejszego podrażnienia wydzielają do osocza trombokinazę i t. d. Trombokinaza tworzy najpierw z wrapnem i przćdfermentenTwlóknikowym ferment włóknikowy (trombinę). Jest to faza pierwsza.—Trombina działa na fibrynogen osocza i powoduje jego częściowe strącanie się. Część strącona zwie się włóknikiem.— Jest to faza druga krzepnięcia krwi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Arthus, Maurice 1922. Podstawy chemji fizjologicznej, przeł. M. Dominikiewicz, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.