trombokinetyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jak widzimy, w 14 przypadkach, co stanowi 50 proc. ogółu przebadanych, duża aktywność trombokinetyczna pojawiała się już po 1 min. inkubacji. Dziewięciu chorych miało maksymalną aktywność trombokinetyczną rzędu 6 i 7 sek. Czas ten był zatem znacznie krótszy od czasu w podobnych układach kontrolnych. Ekstynkcja rozcieńczonego osocza zadanego 1 proc. siarczanem protaminy, aż w 50 proc. przypadków była wyraźnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Iwankiewicz, Stanisław (red.) 1971. Magistro et medico. Profesorowi doktorowi habilitowanemu doktorowi honoris causa Antoniemu Falkiewiczowi w czterdziestopięciolecie pracy naukowej, pedagogicznej i lekarskiej, Wrocław : Akademia Medycvzna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.