tromboliza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W przypadkach zakrzepów żył głębokich najczęściej stosuje się leczenie zachowawcze za pomocą heparyny i doustnych leków przeciwrzakrzepowych pochodnych kumaryny. Zasady tego leczenia zostały podane w rozdziale IX. Należy dodać, że leki te nie mają działania trombolitycznego, jednakże poprzez zapobieganie narastaniu zakrzepu mogą ułatwiać rekanalizację naczynia dzięki mechanizmowi endogennej trombolizy. Czas stosowania heparyny i antykoagulantów doustnych nie jest ściśle określony i, jak się wydaje powinien być uzależniony od obecności czynników usposabiających do powikłań zakrzepowych. Jeśli zakrzep był następstwem przejściowego unieruchomienia lub np. urazu kończy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Januszewicz, Włodzimierz, Chlebus, Henryk (red.) 1974. Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.