trombopoeza

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Małopłytkowości o złożonej patogenezie W tej grupie znajdują się przypadki małopłytkowości objawowej spowodowanej współdziałaniem dwóch lub trzech wspomnianych wyżej czynników patogenetycznych. U znacznej części chorych ze schorzeniami rozrostowymi, obok stłumienia trombopoezy na skutek wypierania megakariocytów przez patologiczne komórki, toksycznego działania środków cytostatycznych lub uszkodzenia promieniami X, stwierdza się skrócenie czasu przeżycia płytek w wyniku powstania przeciwciał przeciwpłytkowych lub niszczenia płytek w innych reakcjach immunologicznych, a także zwiększenie puli śledzionowej w powiększonej śledzionie. Również u chorych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Pawelski, Sławomir, Konopka, Lech, Rechowicz, Krzysztof 1972. Diagnostyka izotopowa w hematologii, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.