tronik

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) a Węgry długo będą się dźwigać po szkodach, które im wyrządziła Austria — niemiecki dwór cesarski. Ba, aż do Grecji wysyłano oddziały niemieckich żołdaków, którzy musieli podpierać tronik kochanego Ottona -6, i aż do Portugalii — niemieckich policjantów. A kongresy po roku 181527, wyprawy Austrii do Neapolu, Turynu, Romanii, uwięzienie Ypsilantiego, a narzucona Francji przez Niemcy zbrojna interwencja przeciw rewolucji hiszpańskiej, Don Miguel, Don Carlos — popierani przez Niemcy28, reakcja w Anglii — uzbrojona w bagnety wojsk hanowerskich, Belgia — rozdarta i stermidoryzowana pod wpływem Niemiec, w sercu Rosji Niemcy jako główne podpory wielkiego autokraty i licznych małych autokratów. Cała Europa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michnik, Helena (oprac.) 1960. Marks i Engels o Polsce. Zbiór materiałów w dwóch tomach. T. 1, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.