tropa

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Woły szły ciężko łapciatymi nogami, przeżuwając żujkę. Wolny pochód szedł tropą zarosłą wyciętą ongi przez geometrów. To nie był już pochód pierwszy ludzi przemykających się z lękiem, objuczonych workiem mąki z Reimerowej łaski. To szła — siła...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.