tropistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) określony, ale zmienny cel. Jego słowami: „Włączyliśmy urządzenia inne niż sprzężenia zwrotne, co nadaje mu badawczą i etyczną postawę wobec wszechświata, obok czysto tropistycznej”. Możliwość takiej zmiany we wzorze postępowania omawiana jest w rozdziale tej książki na temat uczenia się; odnosi się to bezpośrednio do maszyny dra Waltera, chociaż na razie nie wiem dokładnie, jakimi środkami posłużył się on do uzyskania tego rodzaju zachowania się swego instrumentu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wiener, Norbert 1960. Cybernetyka i społeczeństwo, przekł. O. Wojtasiewicz, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.