truistyczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zarazem warunku) realizmu — pełnej poznawczości. Że jedynie pełny obiektywizm daje pełen wymiar sprawom ludzkim i konfliktom czasu, że artysta jest nie tylko kronikarzem epoki, lecz jej twórcą — tym truistycznym prawdom Dąbrowska nadała sens dokonań. Padły one jako ważkie argumenty w rewizjonistycznej dyskusji o sztuce u początków tzw. odwilży. Przyjęto je jako frontalny wyłom w formułkowo schematycznej wiedzy o dniu dzisiejszym, jako protest przeciw łatwej rezygnacji z własnych oczu i uszu, z głosu własnego sumienia, w czym tkwiła istota niejednej klęski pisarskiej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
RLit - Rocznik Literacki (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.