tryforium

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Mury nawy głównej wykonane będą z cegły, a jedynie zewnątrz posiadać będą licówkę z ciosu, przy czym okna otrzymają charakter romański We wnętrzu odsłonięto zamurowane w w. XVIII tryforia oraz przedłużono nawy boczne przez likwidację kaplic. Ponadto usunięto ścianę oddzielającą absydę chóru od nawy głównej i obniżono posadzkę w pierwotnej wysokości, dzięki czemu wnętrze świątyni nabrało większej przestronności i monumentalności...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.