tryumfowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Proces leksykalizacji — proces najbardziej powszechny spośród tych, jakie obserwujemy w zakresie historycznego słowotwórstwa — można określić jako proces nieustannego tryumfowania społecznych, obiektywnych funkcyj wyrazów nad hamującym działaniem retrospekcji wewnątrz każdego wyrazu, tego, co wiąże ‘Wyraz z przeszłością, z chwilą jego powstania. Z istnienia tego dynamicznego, postępowego nurtu w historii języka musi sobie i słownikarz zdawać sprawę...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1954. Z zagadnień leksykografii polskiej, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a fronte

K) Słowa obecne w Słowniku ortograficznym języka polskiego Władysława Kokowskiego i pominięte w indeksie, ze względu na założenia NFJP.