trzysylabowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) A n a p e s t y. Trocheje i amfibrachy odpowiadają paroksytonicznemu, zasadniczo, charakterowi akcentu polskiego. Język polski posiada dużą ilość słów dwu i trzysylabowych, które mogą tworzyć jednolite stopy trocheiczne i amfibrachiczne, zamiknięte diarezami. Niezależnie od tego równie łatwo dają się tworzyć stopy trocheiczne i amfibrachiczne przecięte cezurami. Jamby...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Furmanik, Stanisław 1947. Podstawy wersyfikacji polskiej (Nauka o wierszu polskim), Warszawa ; Kraków : Wyd. E. Kuthana
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.