tuberkulidowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Trąd (Lepra) Trąd jest przewlekłą zakaźną chorobą wywoływaną przez Mycobacterium leprae, przebiegającą z charakterystycznymi zmianami skóry i nerwów obwodowych. Istnieją dwa typy trądu — trąd guzowaty (lepra lepromatosa) oraz trąd tuberkulidowy (lepra tuberculoides). Odczyn tkankowy na obecność prątka trądu w typie tuberkulidowym cechuje się głównie obecnością komórek nabłonkowatych, często zlewających się ze sobą i tworzących komórki olbrzymie typu Langhansa, liczne są również komórki jednojądrzaste i makrofagi, nacieki limfocytowe są spotykane wzdłuż nerwów obwodowych (4). Typ guzowaty...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Aleksandrowicz, Julian, Lisiewicz, Jerzy 1966. Układ krwiotwórczy w chorobach zakaźnych, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.