tuberkulinowo-ujemny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Osoby ubiegające się o pracę w zakładach przeciwgruźliczych podlegają obowiązkowi wstępnych badań lekarskich (rentgenogram klatki piersiowej, badanie odczynu tuberkulinowego i doszczepienie osób tuberkulinowo-ujemnych oraz w miarę potrzeby innym badaniom pomocniczym)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Piotrowski, Włodzimierz (red.) 1970. Vademecum społecznego aktywisty ochrony pracy w resorcie zdrowia i opieki społecznej, Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.