tuberyzacja

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) lecz rozwijają się bujnie wegetatywnie. W celu doprowadzenia rośliny do zakwitnięcia nie jest konieczne utrzymywanie przez cały czas rozwoju rośliny fotoperiodu sprzyjającego; wystarczy zastosowanie jednego lub kilku okresów dobowych fotoperiodycznie korzystnych; zabieg ten jest znany pod nazwą indukcji fotoperiodycznej. Poza kwitnieniem opisano jeszcze inne reakcje fotoperiodyczne, jak tuberyzację (tworzenie bulw), wytwarzanie rozłogów, opadanie liści; np. niektóre odmiany ziemniaka zawiązują bulwy tylko w warunkach dnia krótkiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.