tubing

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tych o już wykonaną obudowę t. Do obudowy stałej stosuje się zwykle segmenty żeliw¬ ne, rzadziej z blachy stalowej. Do podnoszenia i ustawiania ciężkich segmentów obudowy (tubingów) stosuje się urządzenie zwane podajnikiem (erektorem)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hurwic, Józef (red.) 1958. Encyklopedia Współczesna 1957, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.