tubylec-prorok

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Ale „szlachetny dzikus44 Woltera — Huron, dumni wyspiarze z „Podróży BougainvilleV‘ Diderota, przeciwstawiający swobodę obyczajów, wielkoduszną i uczciwlą — zakłamaniu, sztuczności, fałszowi stylu życia, narzuconego Europie przez monarchię i Kościół — ci kolorowoskórzy „pionierzy wolności44, których mit nie zamiera do ostatniej chwili, podejmowany przez takich pisarzy, jak na przykład Giraudoux („Voyage de Cook44) — ów „tubylec-prorok44 we współczesnej sztuczce bulwarowej kurczy się do błazeńskiej figury kuchcika okrętowego, udającego „prymitywa44, by rozerwać się z damą. Zadaniem tej postaci jest usprawiedliwienie rozwiązłości, w której komediopisarz widzi wyłącznie powód do zabawy i utworowi swojemu nie nadaje nawet sensu parodii literackiej owego tradycyjnego piśmiennictwa, widzącego zbawienie cywilizacji w powrocie do „naturalnych obyczajów44...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałużyński, Zygmunt 1953. Podróż na Zachód. Szkice, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.