tuchowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) zania subregionalne". Zainteresowanie miłośników gór skierowane jest oczywiście przede wszystkim w stronę tych obiektów, które zlokalizowane są na terenach górskich i pogórskich rozległej diecezji tarnowskiej, a więc w dekanatach: bieckim, bobowskim, czchowskim, gorlickim, grybowskim, krościeńskim, krynickim, limanowskim, lipnickim, łąckim, nowosądeckim — południowym, nowosądeckim — północnym, ropczyckim, starosądeckim, tuchowskim, tymbarskim, wojnickim i zakliczyńskim. Dekanaty te zajmują mniej więcej połowę obszaru diecezji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.