tudorowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Anglii wojny feudalne doprowadziły do wzmocnienia króla, władzy centralnej, przeciwko baronom i lennikom. Jedność Anglii tudorowskiej, która wyłoniła się z tych wojen, była znacznie bardziej realna i oczywista niż jedność Anglii za poprzedniej dynastii Plantagenetów. Taki sam proces koncentracji władzy dokonał się prawdopodobnie w Afryce południowej...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Davidson, Basil 1961. Stara Afryka na nowo odkryta, przeł. E. Werfel, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.