turbant

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) to politycznych „ exorbitancy j” państwowych, do jakiego „wyjścia świata z zawiasów” doprowadziły w Polsce w krótkim stosunkowo czasokresie po Zygmuncie Auguście trzy bezkrólewia, trzy elekcje viritim, jak na oścież otwarto upusty parlamentaryzmu permanentnego dla wszelkich turbantów i adventirerów frakcyjnych, dla wszelkich Zborowskich, Stadnickich, Siecińskich. Można sobie imaginować, z jak pogardliwym sceptycyzmem odnosił się do sarmackiego pełno władztwa szlacheckiej demokracji ówczesny poseł angielski w Paryżu Buckhurst lord Sackville, autor: „Dziejów ustroju i administracji angielskiej” (The Mirror of magistrats) a w wolnych chwilach komedjopisarz i dyletant literacki, a więc uczony, z którym osobiście mógł się okolicznościowo zetknąć i Desportes w Paryżu i Szekspir w Londynie. Można sobie wyobrazić, jak tę maksy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Nowaczyński, Adolf 1922. Góry z piasku. Szkice, Warszawa : Nakł. Polskiego Posterunku Wydawniczego „Placówka”
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.