turystyka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) do rozwoju turystyki krajowej, i mięszaniną uniesień lirycznych z uwagami krytycznemi i satyrycznemi, przypomina niewątpliwie choć zdaleka Childe Harolda. Za przykładem Pola poszedł Kondratowicz i dał nam Wrażenia pielgrzyma (1859), które są jeszcze dalszem echem poematu angielskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Windakiewicz, Stanisław 1914. Walter Scott i lord Byron w odniesieniu do polskiej poezyi romantycznej, Kraków : Druk. Uniw. Jagiell.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.