tworzycielka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Aż wreszcie surowi rolnicy tyle im mieli do przygany, iż chętnie pozostawili to dłoniom kobiecym, a sami jęli się tak samo twardej pracy i w twardym trudzie twardły im członki i ręce. (1350-1360) Atoli wzorem sadzenia i początkiem szczepienia była sama przyroda, tworzycielka rzeczy, ponieważ jagody i żo18 Rysunek i opis tkackiego warsztatu znajduje się w zespołowej pracy pod redakcją K. Majewskiego Kultura materialna starożytnej Grecji, Warszawa-Wrocław 1956, s. 322 n., i w artykułe Z. Gansiniec Helleński warsztat tkacki w „Filomacie” 1957, s. 221 n...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
More, Thomas 2001. Utopia, przeł. K. Abgarowicz, Warszawa : De Agostini Polska & Altaya Polska
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.