tytuł-apel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) O sztuce (dla Polaków) (1858), odczyty O Juliuszu Słowackim (1861) i wreszcie tekst, którego programowość Norwid podnosił z całą mocą, a który do współczesnych już nie dotarł — przedmowa do Vade-mecum (1865). Przedmowa-manifest i tomik-manifest, przeznaczony na „zrobienie skrętu koniecznego w poezji polskie j”, i wreszcie tytuł-apel: „idź za mną”, idź za mną, czytelniku, idź za mną, poezjo polska...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Makowiecki, Andrzej Z. 1974a. O literaturze polskiej. Materiały, wyd. drugie zmien., Warszawa : WSiP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.