tytuł-hasło

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tytuł jednego z następnych, po „Parti Pris des Choses”, zbiorów poezji Ponge’a brzmi: „La Rage de l’Expression” — „wyrazić się za wszelką cenę!” Tymi dwoma tytułami-hasłami Ponge jakby ukazał granice, w których będzie swoją poezję hodował. Po stronie rzeczy stanął nie przeciwko słowu, a więc nie przeciw poezji. Ale po to właśnie, aby się za wszelką...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bieńkowski, Zbigniew 1960. Piekła i Orfeusze. Szkice z literatury zachodniej, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.