tytuł-incipit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Zapytajmy następnie o autora dziś jeszcze z lubością śpiewanej pieśni „Upływa szybko życie, jak potok płynie czas”, mało komu znanego, mimo że w ostatnich latach przypomnieli go: Witold Zechentner we wstępie do swoich pamiętników opatrzonych tytułem-incipitem omawianego utworu nielicznego (Kraków 1971, s. 12) oraz Paweł Hertz w zabiorze poetów polskich XIX w. (księga szósta, Warszawa 197^, s. 732). Okazuje się, że tę sentymentalną refleksję nad galopadą ludzkiej egzystencji utrwalił słowem wiązanym ks. Franciszek Leśniak (1846-1915), profesor teologii i prałat Kapituły Tar...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kaleta, Roman (wyb.) 1980. Sensacje z dawnych lat, wyd. drugie udoskonalone i poszerz., Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.