tytuł-klucz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przypadkowa styczność denotatów i ich nazw, wartość konotacyjna imienia Daniel (por. bohater biblijny) i wartość asocjacyjna nazw Chwalibożanka i Lewniowa (jej efektem jest wtórna dekompozycja, etymologiczna i nieetymologiczna) tworzą szkielet konstrukcyjny fraszki Potockiego „Do JMP Daniela Potockiego, kiedy pojął JMPannę Chwalibożankę w Lewniowef ’ (tytuł-klucz): Chwali Boga Daniel, że do tych czs zdrowy, Kiedy go nowa jama trzyma i lew nowy...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Biolik, Maria (red.) 1993. Onomastyka literacka, Olsztyn : WSP
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.