tytuł-patronat

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rozciągnęła się bowiem nad Polską okupacyjna noc, czasy pogardy, epoka pieców. Ten ostatni okrutny synonim nie tylko polskich lat 1939—15 pojawia się po raz pierwszy w kartkach zapisywanych przez Adolfa Rudnickiego pod murem straceń, złożonych po wojnie w tom pod wiele mówiącym tytułem-patronatem „Szekspir”. W tym samym tomie umieścił pisarz nie mniej wymowną legendę, zewnętrznie tylko nawiązującą do żyda Talmudu, wewnętrznie natomiast zrośniętą z Konradowymi aspiracjami do rządu duszami Polaków: pisarze, w szczególnośd polscy pisarze zostają w tym podaniu przyrównani do podobnie jak starotestamentalni prorocy nielicznych mężów sprawiedliwych, na których błaganie Bóg zawiesza, odracza wyrok zagłady,...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Więź - Więź (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.