tytuł-wyrocznia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tygodnik Der Spiegel jest w Republice Federalnej największym1 magazynem informacyjnym i zdecydowanie jednym z najważniejszych1  2. Sprzedawany co poniedziałek w nakładzie przeciętnie miliona egzemplarzy wypracował sobie markę tytułu-wyroczni, który podejmując pewną tematykę, powoduje, iż staje się ona powszechnie dyskutowana i niejako przejmowana przez inne media. Stąd, zwłaszcza obecnie — w dobie dyskusji na temat polskiego członkostwa w UE — bardzo interesujące jest pytanie: jaki obraz Polski prezentowany jest na jego łamach? A także, jak kształtował się w ostatnim dziesięciole...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
ZPras - Zeszyty Prasoznawcze (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.