tytularność

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Początki filozofowania bywają rozmaite, aczkolwiek każdy z początkujących liczy na uznanie z jednego tylko tytułu... Tytułu Filozofii! Powtórzenie i różnica wchodzą zatem w te rachuby jako czynnik. Odmienność filozoficznych głosów materializuje historia (powszechna i osobista), ich tytularność formalizuje natomiast ideał (intelektualny i etyczny). W różnych czasach i u różnych ludzi dzieje się to zupełnie inaczej. Tradycja jest dla filozofujących wyzwaniem, a selekcja i interpretacja oraz innowacja lub kontynuacja bywa odpowiedzią. Faktyczna przypad...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cichowicz, Stanisław 1996. Moje ucho a księżyc. Dywagacje, diagnozy, Gdańsk : słowo/obraz terytoria
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.