tytulik-komentarz

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) złotych myśli), przypowieści itd. Będą tu należeć również parodie i pastisze. Co więcej, trudno będzie odmówić prawa obywatelstwa na tym terenie poetyzowanym tytułom obrazów (traktował je kiedyś jako małe poematy Mieczysław Wallis), ironicznym tytulikom-komentarzom z różnych camera obscura (jak ona przykład Teraz już wiemy w „Przekroju”: o jakiejś gaffie w gazecie), a wreszcie bardzo wielu „bonmotom”. Wszystko to nie bywa powszechnie nazywane literaturą. Niektórzy mówią...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kałkowska, Anna et al. (oprac.) 1977. Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863-1918). Wybór przykładów, Wrocław etc. : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.