użicki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Oddział przejawiał dotychczas dość dużą aktywność, ale nie była ona jednakowa we wszystkich kompaniach. W czasie gdy kompanie Bajinobaszteńska i Ariljska miały już za sobą doświadczenie w napadach na powiatowe miasta, Pierwsza Użicka zdobyła je w starciach z Niemcami, kompanie Czarnogórska i Pożeska nie dokonały ani jednego napadu na posterunki żandarmerii, co w tamtym okresie w Serbii z zasady stanowiło pierwsze wojenne doświadczenie naszych młodych oddziałów. Równocześnie był to sposób zdobywania broni i amunicji...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.