użytecznościowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Jeśli lokatorzy należący do tej pierwszej grupy są, tak jak Grobowie, monstrami użytecznościowymi, czy choćby jeśli są z natury bardziej pogodni niż przeciętny obywatel, utylitarystyczny wydział lokalowy powinien, jak się wydaje, wydać pieniądze na nich. Sprawiedliwość może jednak dyktować właśnie rozwiązanie przeciwne, zwłaszcza jeśli ta większa grupa ludzi znajduje się w położeniu znacznie gorszym od tego, co uważa się za możliwe do zaakceptowania w naszym społeczeństwie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Teichman, Jenny, Evans, Katherine C. 1995. Filozofia. Prze­wodnik dla początkujących, przeł. T. Basz­niak, wyd. 2, popraw. i uzup., Warszawa : Wyd. Nauk. PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo