użyteczno-techniczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) 136 PODMIOTOWE I PRZEDMIOTOWE CZYNNIKI UŻYWANIA JĘZYKA przydać. Poznanie zatem tzw. istoty rzeczy i jej przypadłości jest związane z naturalną i kulturową historią człowieka. I z natury i z kultury jesteśmy nastawieni na ujmowanie w rzeczy tych relacji, które spontanicznie wiążemy z wiedzą użyteczno-techniczną, pozostawiając w niej niepoznaną treść osobniczej czy jednostkowej struktury. Jednostkowe rzeczy ujmujemy poprzez abstrakcyjne pojęcia ogólne, określone jedynie w bardzo wąskim aspekcie. Poznanie jednostek uzupełniamy wyliczeniem charakterystycznych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.
Sąsiedztwo a tergo