użytkownictwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Doniosłe dzieło odbudowy obiektów architektury zamkowej, pałacowej czy klasztornej i przekazanie ich w użytkownictwo instytucjom państwowym i społecznym, jest nie tylko aktem zachowania cennych pomników kultury dla potomności, ale i wypełnieniem aktu historycznej sprawiedliwości — oddania ludziom pracy tego, co ich przodkowie tworzyli pod feudalnym i kapitalistycznym uciskiem dla korzyści uprzywilejowanych jednostek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
OchrZab - Ochrona Zabytków (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.