użytkownik-człowiek

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Słownik wirtualny, w postaci elektronicznej, jaki może zaistnieć w wyniku prac, zwłaszcza zaś słownik o większym formalizmie niż wymaga tego produkt dla użytkownika-człowieka, jest z tego punktu widzenia efektem wciąż wtórnym. Istnieją niebagatelne korzyści tego, że celem prac jest niesformalizowany opis języka, abstrahujący od podejść teoretycznych, w którym bazuje się na intuicyjnej językowej wiedzy człowieka, ponieważ dzięki temu opisem można objąć duże obszary słownictwa, w kolejnych podejściach formalizując stosowany opis...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Vetulani, Zygmunt, Abramowicz, Witold, Vetulani, Grażyna [red.] 1996. Język i technologia, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawni­cza PLJ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.