użytkownik-interpretator

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W pierwszym wypadku użytkownik-interpretator posługuje się czymś, mianowicie przedmiotem czy zdarzeniem, zbiorem przedmiotów czy zjawiskiem {A), jako znakiem czegoś innego (B) wnioskując pod wpływem dwóch motywów: mniemania, że to pierwsze (A) się zdarzyło, i mniemania, że między (J.) oraz (B) zachodzi pewien związek, wspomniany wyżej przy omawianiu warunków koniecznych i warunków wystarczających w odniesieniu do oznak subiektywnych...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SSem - Studia Semiotyczne (Wrocław etc.)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.